TCL:

13840483512

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

 

16期暑假班开学典礼

16期暑假班开学典礼

2017

07/09

光影之间第16期 暑期班开学典礼 课前预热 大家互相分享 开始画谱给大家分享了一些行业内的经验 正帅分享了一些画技方面的内容 大圣直接分享个人的黑历史 自我介绍 脑洞大开 玩到嗨!!又分享了光影精神 和八荣八耻哈哈哈 之后有玩了狼人杀 杀的头都大了 人太多了 根本就分析不出来到底谁是狼!收拾好心情 准备明天的课程

COPYRIGHT (©) 2016 光影之间工作室.