TCL:

13840483512

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

 

 

 

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

 

 

 

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

 

 

 

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

 

 

 

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

 

 

 

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

 

 

 

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

 

 

 

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

鲁学CG绘画兴趣小组入驻光影之间

2017

12/04

鲁美的孩子们走进光影之间,感受CG插画的魅力,当然既然是学习,也要按部就班从头开始,先把PS玩明白,然后再说后续,同学们对绘画的热情十分高涨,自我介绍每个人都有独特的风采,要学的还很多,大家一起加油!

COPYRIGHT (©) 2016 光影之间工作室.