TCL:

13840483512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18期期中活动-绘画大赛

2018

02/28

光影18期期中绘画比赛,学了一定时候,给大家小小的刺激与激励,一天的时间给大家进行创作,其实很难,并在孩子们评出前几名,看到领奖的娃的笑容,奖品其实不重要,重要的检验一次,看看自己还欠缺什么!

COPYRIGHT (©) 2016 光影之间工作室.