TCL:

13840483512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光影之间19期开学小典礼

2018

03/22

19期的学员男女比例很平衡,有很多想来的同学,可惜时间都不行,只好再转班到暑假班了,开学小典礼每个同学都很有内秀,语不惊人死不休!一个好的开始,希望同学们在三个月的时间里,努力拼搏,再造自我!

COPYRIGHT (©) 2016 光影之间工作室.