TCL:

13840483512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21期毕业考试

2018

12/12

临近毕业,光影内部举行的模拟测试考试,同学们运用自己所学,切实的感受一波求职的压力和难度。然后内部评比,每个人都有各种程度的成长,老师们对获得名次和进步最快的同学予以奖励。这也是光影在就业指导方面教学上的一个新增项,未来会结合行业形势,做的更加完善和有效。

COPYRIGHT (©) 2016 光影之间工作室.