TCL:

13840483512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21毕业了-嗨翻天饭局-踏碎凌霄

2018

12/12

21期毕业了,三个月的时间如白驹过隙。又到了分别的时候,小编也是陪着光影送走了一期又一期的同志们,这期到后面2个月,插班学习的越来越多,相信大家都会有很多提高和明显效果。光影真心希望各位都能够继续坚持下去,坚持绘画,苦练本事,抓住机遇。光影带你们进入圈子和行业,但这只是新的开始,以后的路还更长更远,祝大家画技越来越好,工作求职一切顺利,2018你们毕业了,2019我们青山绿水,江湖再见!一天是光影人,一辈子都是光影人!

COPYRIGHT (©) 2016 光影之间工作室.