TCL:

13840483512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光影之间CG艺术沙龙-辽传

2018

12/12

光影在下半年依旧会给辽传的学子举办一次关于CG绘画艺术分享的沙龙活动,现场供应小食饮料,由正帅老师主持,画谱老师主讲,最后还给同学们做了一个小演示。

COPYRIGHT (©) 2016 光影之间工作室.